KLOOSTERVESTE
Brede school met startersappartementen in een nieuw historisch stadscentrum. 7.530 m2
 

Deze Brede School is in het hart van de Vinexlocatie 'Kloosterveen' intern verbonden met een wijkcentrum en een sportcomplex. Het gebouw brengt twee bestaande basisscholen samen met een Kinderdagverblijf en een Peuterspeelzaal. Iedere school heeft een eigen gebouwvleugel, de gemeenschappelijke functies bevinden zich in het gedeelte waar deze vleugels samenkomen.

De verschillende gebouwdelen van scholen en kindercentrum zijn georganiseerd rondom de speelpleinen, waarbij ieder plein door haar specifieke ligging in het plan, een geheel eigen atmosfeer krijgt. Een besloten ‘hofplein’ voor de allerkleinste kinderen, een weids 'sportplein' op het dak voor de midden- en bovenbouw, en een stedelijk plein als entree van de scholen.

Het gebouw heeft een kloeke uitstraling en vormt een stevig baken in het centrumplan. Circulatieruimten in het gebouw zijn zoveel mogelijk beperkt, waardoor er meer ruimte was voor speel- en leerpleinen. Eigen entrees versterken de kleine schaal van dit grote gebouw.

Opdrachtgever:
Gemeente Assen / BAM Vastgoed
Gebruikers:
Openbare Basisschool 'Het Sterrenschip' (18 groepen), P.C. Basisschool 't Krijt' (13 groepen), Spa (Peuterspeelzalen), Aska (Kinderdagverblijf ), Bam Vastgoed (appartementen)
Architect:
Theo Kupers Architecten
Team:
Theo Kupers met Floris Le Conge Kleyn, Perry Klootwijk, Christophe Banderier, Simone Pinkse, Annemarie Boot, Wendy de Boer, Sylvia Janson
Constructeur:
Bam Advies & Engineering
Adviseur installaties:
Bam Techniek
Adviseur bouwfysica:
Nieman Utrecht
Fotografie:
Mark Sekuur

De Brede School in het hart van Kloosterveen.
Het Kinderdagverblijf (geel) sluit enerzijds aan op het maaiveldniveau, anderzijds heeft het haar buitenruimte op een besloten ‘hofplein’.
De scholen (groen en blauw) zijn georganiseerd in clusters met eigen toegang naar de pleinen.
Boven basisschool ’t Krijt zijn de starterswoningen gesitueerd.
De toegang van maaiveld naar entreeplein.
Het entreeplein met uitzicht over de nieuwe wijk.
Ieder cluster met een eigen leerplein voorzien van daglicht.