KOLENKITBUURT
Brede buurtschool met gymzaal, Kinderdagverblijf en 72 woningen sociale huur. 12.000 m2
 

Dit project is onderdeel van een groter plan voor vergaande stedelijke vernieuwing van een naoorlogse woonwijk in Amsterdam-West en omvat naast 72 verschillende typen sociale huurwoningen een brede buurtschool met basisschool , kinderdagverblijf, gymzaal en ruimte voor Vroeg- en voorschoolse educatie.

Het ontwerp voorziet in verschillende soorten van publieke en semipublieke ruimten waar ontmoetingen mogelijk worden gemaakt. Hierbij is met name veel aandacht besteed aan het creëren van goede overgangen naar de precies ontworpen woningen, de buitenruimtes, de school en de omliggende buurt.

De  compact georganiseerde brede school vervult met het openbare schoolplein een belangrijke centrale rol in dit plan. Met korte looplijnen, goede zichtlijnen en verschillende ruimten waar gezamenlijke activiteiten mogelijk worden gemaakt, faciliteert dit schoolgebouw niet alleen het onderwijs maar kan ook een platform in de wijk zijn.

Opdrachtgever:
Woningcorporatie Eigen Haard
Gebruikers:
Openbare basisschool Bos en Lommer, e.a.
Ontwerp:
Theo Kupers Architecten i.s.m. Orange Architects
Renders:
A2 studio

Het nieuwe stedenbouwkundige plan.
De bepalende programma elementen.
Een efficiënte rationele structuur.
Blok B1: Speellokaal en gymzaal in het hart van het gebouw, met daaromheen de klaslokalen georganiseerd.
Blok B1: De appartementen op een brede school plint.
Blok B2: Kinderdagverblijf op maaiveld aan het plein, parkeren onder een dek en verschillende soorten woningen en buitenruimten.
Publieke- en semi publieke buitenruimten.
Architectonische motieven: Elementen uit Wederopbouw en Shake-hands architectuur.
Impressie van het nieuwe woonblok.
Schets van brede school met starterswoningen.
Aan de Bos en Lommerweg: Doorzicht naar de opgetilde tuin.