KUNSTENCAMPUS ANTWERPEN
Onderwijscomplex met Balletschool en Stedelijk Instituut voor Sierambachten. 20.000 m2
 

De omvorming van het bestaande scholencomplex voor SISA tot een kunstencampus met ruimte voor de Koninklijke Balletschool Antwerpen biedt een prachtige kans een nieuw hart voor de Antwerpse wijk ‘het Eilandje’ te maken. Uitgangspunt voor de voorstellen is het tot stand brengen van een samenhang tussen de gebouwen van de Kunstencampus onderling en met de omgeving: een sterke verbinding tussen campus en omgeving, tussen school en stad.

Het nieuwbouwdeel voegt zich met zijn sculpturale karakter, gemetselde gevels en grote kap op vanzelfsprekende wijze tussen de bestaande schoolgebouwen en omringende bebouwing. De transparantie in de bestaande en nieuwe gebouwen geeft overzicht een sterke ruimtelijkheid. De zeer diverse programmaonderdelen zijn in nauwe samenhang met de gebouwstructuur gesitueerd. Grote openingen in de gevels van het nieuwe gebouw en een aantal nieuwe, precies geplaatste openingen in het bestaande complex zetten de interne transparantie door naar de buitenwereld.

De positie van de nieuwe entrees legt een directe link met de voorgestelde vernieuwing van de openbare ruimte; het nieuwe Cadixplein en een autoluwe tussenruimte tussen nieuw- en oudbouw. Zo ontstaat een reeks van nieuwe ontmoetingsplaatsen, binnen en buiten. Voor de scholieren, de staf van de school, en alle bewoners en bezoekers van het Eilandje.

Opdrachtgever:
Participatiemaatschappij Vlaanderen nv, Brussel
Ontwerp:
Theo Kupers Architecten met Dick van Gameren architecten
Team:
Theo Kupers met Dick van Gameren, Rob Kotte, Nadja Borkowski
Adviseur monumenten:
Ruttger Steenmeijer architecten, Antwerpen
Constructeur:
ABT Belgiƫ, Antwerpen
Adviseur installaties / passiefhuisstandaard:
Techniplan, Rotterdam

Het project omvat een groot deel bestaande bouw en een deel nieuwbouw.
Een route door en langs verschillende soorten pleinen, binnen en buiten.
De circulatieroute koppelt de gebouwdelen, pleinen zijn oriƫntatiepunten.
Vernieuwde plattegronden in het bestaande gebouw van het SISA.
De Balletschool in een eigen wereld, verheven van het maaiveld.
Nieuwbouw met o.a. de balletschool: inkom en circulatieruimten zijn ontmoetingsgebieden.
De nieuwbouw sluit aan bij de omgeving van bakstenen pakhuizen.

  Kunstencampus (PDF) >