DORPSSCHOOLHUIS PINGJUM
Energie neutrale Basisschool met Dorpshuis. 980 m2
 

Door de verschraling van het voorzieningenniveau op het platteland spelen Dorpshuizen een steeds belangrijkere voorwaardenscheppende rol voor de leefbaarheid van kleine kernen. Deze ontwikkelingen hebben aanleiding gegeven om dorpshuizen en multifunctionele accommodaties als één van de speerpunten van het provinciale plattelandsbeleid te benoemen.

Dit ontwerp voegt dorpshuis en basisschool samen tot één laagdrempelige mini-MFA. Multifunctioneel gebruik van ruimten zorgt voor meerwaarde op het gebied van kinderwelzijn (VSO/NSO/beweging) en het verenigingsleven. Daarnaast creëert het nieuwe ontmoetingskansen voor de dorpsgemeenschap.

Het gebouw sluit in schaal en vorm aan op de kleinschalige woonomgeving met hellende daken. Gevelmaterialen refereren aan het nabije platteland met metalen golfplaten en houten latten. Het project is geheel energieneutraal door sterk doorgedreven isolatiepakketten, warmtepomp, zonnecellen en pv-panelen. Vloerkoeling en precies gesitueerde te openen dakramen, samen met het ventilatieconcept (frisse scholen klasse B) dragen bij aan een gezond gebouw.

Opdrachtgever:
Gemeente Sudwest Fryslân, Sneek
Gebruikers:
Basisschool ‘It Leech’ | Dorpsverenigingscentrum Pingjum
Architect:
Theo Kupers Architecten
Team:
Theo Kupers met Perry Klootwijk, Rob Kotte, Nadja Borkowski, Christianne Schets
Constructeur:
Adviesbureau Mulders, Kockengen
Adviseur installaties / energie:
Schreudergroep, Haarlem
Aannemer:
Van der Werffs Bouwbedrijf, Sint Nicolaasga
Fotografie:
Roos Aldershoff

Alle gebruiksruimten zijn gelijkvloers georganiseerd, in verschillende gebruikscompartimenten.
Techniekruimten en bergingen bevinden zich op de verdiepingen onder de nok. Groepsruimten hebben extra zoldertjes.
Een energie-neutraal, gezond en duurzaam gebouw.
Het gebouw sluit in schaal, vorm en maat aan bij de kleinschalige omgeving.
Antraciet Eternite gevelbeplating, met Cedar houten latten om het lokale, natuurlijk gevoel te versterken.
Een heldere omgeving voor leren en ontmoeten onder één groot dak.
De ontmoetingsruimte met doorzichten naar groepslokalen.
Dorpshuis met bar en keuken
Het speellokaal doet ook dienst als vergaderruimte.
Daklichten laten het daglicht, diep in het gebouw doordringen.

  Dorpsschoolhuis Pingjum (PDF) >