Onze architectuur is trouw aan de context sober subtiel en precies

9 september 2021
DEFINITIEF ONTWERP SPORTZAAL SPORTLAAN GEREED
Het ontwerp van ons project Sportzaal Sportlaan is gereed!

Het project voor deze sportzalen met clubhuis voor basketbalvereniging Green Eagles is aanleiding om ook de directe omgeving te vernieuwen. Het parkeerveld en het park zullen worden ge-upgrade, waarbij de waterberging en het vergroten van de biodiversiteit centrale thema's zijn. Het ontwerp hiervoor bevindt zich nog in de VO fase. 

23 augustus 2021
ZORGWONINGEN MEIDOORNSINGEL IN AANBOUW
De begane grondvloer ligt op zijn plek. Oplevering is voorzien in het voorjaar van 2022.

Project in samenwerking met  www.planetlabarchitecture.com en  www.gripstudio.eu

17 juni 2021
HEROPENING BRIANT COLLEGE
De grootschalige interne verbouwing, samen met het nieuwbouwgedeelte heeft geleidt tot een geheel nieuwe onderwijsomgeving voor het Briant College. Daarmee ondersteunt de ruimtelijke omgeving de onderwijskundige ambities van deze school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) volledig.

(Roos Aldershoff Fotografie)

27 mei 2021
OPLEVERING BRIANT COLLEGE
Na een bouwtijd van ruim een jaar is de verbouwing/nieuwbouw van het Briant College afgerond. Bijzonder is dat het onderwijs tijdens de bouwwerkzaamheden is doorgegaan.

(Roos Aldershoff Fotografie)

4 maart 2021
CONCEPTSTUDIE STARTERSHOF
Studieontwerp voor een woongebouw met ateliers en starterswoningen. In een vergeten hofje aan de rand van de Rotterdamse binnenstad.
Een bestaand bedrijfsgebouw herbergt de ateliers en dient als basis voor de optopping van appartementen.

2 februari 2021
VOORONTWERP SPORTZAAL SPORTLAAN GEPRESENTEERD
De opgave betreft twee sportzalen met clubhuis en bijbehorend parkeerterrein. Nadrukkelijk is een zo groot mogelijke duurzaamheid samen met de landschappelijke inpassing onderdeel van de ontwerpopgave. Een compact gebouw met een bepaalde elegantie dat probeert aan te zetten tot beweging en ontmoeting.

Het project is ontworpen in opdracht van gemeente Maassluis, voor het Revius Lyceum en basketbalvereniging Green Eagles.

8 januari 2021
SCHOOLPLEIN BRIANT COLLEGE GESTART
De werkzaamheden aan de uitbreiding en interne grootschalige verbouwing van het Briant College in Arnhem nadert zijn voltooiing. Ook een compleet vernieuwd schoolplein is onderdeel van de plannen. Klimaatadaptief, met extra aandacht voor de wateropgave en biodiversiteit, maar ook vooral gericht op ontmoeten ontspannen, bewegen en sporten.

17 september 2020
AANBESTEDING ZORGWONINGEN SCHIEBROEK
Voor opdrachtgever Middin hebben we een woon-zorgcomplex ontworpen met 34 wooneenheden en 4 gezamenlijke woonkamers. Het gebouw is gepland aan de Meidoornsingel in Schiebroek-Rotterdam, verankerd in deze wederopbouw wijk. De aannemer voor dit project is zojuist geselecteerd: Van Zanten Bouw uit Vlaardingen. Start bouw is voorzien in maart 2021.

Project in samenwerking met  www.planetlabarchitecture.com en  www.gripstudio.eu

18 augustus 2020
OPDRACHT SPORTZAAL MET CLUBHUIS
We zijn heel blij met de opdracht voor sportzaal met verenigingsgebouw voor basketbal vereniging ‘Green Eagles’. Een krachtig pleidooi voor gebouwen en woonomgevingen die beweging stimuleren.

24 juli 2020
BRIANT COLLEGE IN UITVOERING
De werkzaamheden aan het Briant College gaan in de zomerperiode gewoon door. Het betreft een ingrijpende interne herschikking van ruimtes aangevuld met een nieuwbouw gedeelte van circa 1000 m2.

Het is het sluitstuk van de nieuwe Speciaal Onderwijs Campus in Arnhem, waar we eerder al een sporthal en basisschool realiseerden. Eindoplevering is gepland in februari 2021.

23 juni 2020
PUBLICATIE ‘DE SCHOOL VAN MORGEN’
Op 23 juni is het boek ‘Samenwerken aan de School voor Morgen. Inspiratieboek 2015-2020’ verschenen. Een vuistdik overzicht van meer dan 500 pagina’s met goede voorbeelden van onderwijsgebouwen die in de afgelopen 5 jaren zijn gerealiseerd. Daarbij ook twee van onze projecten: Zonnehof Scholen in Duivendrecht en De Ommezwaai in Arnhem.

Een inspirerend boek met prachtige foto’s en interessante teksten, dat toekomstige opdrachtgevers wil stimuleren om mooie en duurzame scholen te bouwen, die goed werken voor de toekomstige generaties gebruikers.

7 april 2020
SCHOOL EN SPORTHAL WACHTEND OP INGEBRUIKNAME
De eerste twee gebouwen van onze scholencampus in Arnhem zijn nagenoeg gereed: Sporthal en basisschool De Ommezwaai. De corona crisis zorgt voor een surreëel beeld van onderwijsgebouwen (nog) zonder kinderen.

(Roos Aldershoff Fotografie)

5 februari 2020
REALISATIE BRIANT COLLEGE
Het laatste gebouw van onze scholen campus in Arnhem is wat betreft realisatie wellicht het meest complex. Het betreft een ingrijpende interne verbouwing, aangevuld met een compacte uitbreiding. Het schoolgebouw blijft ondertussen gewoon in gebruik, wat heeft geleid tot een uitgekiende fasering van de bouwwerkzaamheden.

Afgelopen periode is gebruikt om het ontwerp samen met opdrachtgever, adviseurs en aannemers verder uit te werken. Inmiddels zijn we zover dat de uitvoeringswerkzaamheden gepland gaan worden. De gefaseerde realisatie is in handen van aannemer Marku Bouw en wordt voorzien vanaf na de meivakantie.

30 januari 2020
SPORTHAL ARNHEM


23 januari 2020
OPDRACHT MAASSLUIS MAATSCHAPPELIJK ERF
Om de nieuwe wijk ‘Wilgenrijk’ in Maassluis te completeren, wordt in het hart van de wijk een gemengd maatschappelijk voorzieningencluster voorzien. Het moet een belangrijke ontmoetingsplek worden waarin wonen, werken, een integraal kind centrum en maatschappelijke functies één geheel gaan vormen. Met de ambitie om van dit gebied een ‘blue zone’ te maken. Een gezonde leefomgeving: fysiek, sociaal en mentaal.

Centraal staat de vraag hoe een ensemble van bestaande- en nieuwe gebouwen hier samen met een uitgesproken groene omgeving tot een ruimtelijk samenhangend, kleinschalig en in de wijk verankerde Maatschappelijk Erf kunnen worden getransformeerd.

Samen met Brink Architectuur en Stedenbouw zijn we in opdracht van ontwikkelmaatschappij Wilgenrijk begonnen met de werkzaamheden.

www.atelierbrink.nl