Onze architectuur is trouw aan de context sober subtiel en precies

info@theokupers.nl
010-2681039
2 februari 2021
VOORONTWERP SPORTZAAL SPORTLAAN GEPRESENTEERD
De opgave betreft twee sportzalen met clubhuis en bijbehorend parkeerterrein. Nadrukkelijk is een zo groot mogelijke duurzaamheid samen met de landschappelijke inpassing onderdeel van de ontwerpopgave. Een compact gebouw met een bepaalde elegantie dat probeert aan te zetten tot beweging en ontmoeting.

Het project is ontworpen in opdracht van gemeente Maassluis, voor het Revius Lyceum en basketbalvereniging The Green Eagles.

8 januari 2021
SCHOOLPLEIN BRIANT COLLEGE GESTART
De werkzaamheden aan de uitbreiding en interne grootschalige verbouwing van het Briant College in Arnhem nadert zijn voltooiing. Ook een compleet vernieuwd schoolplein is onderdeel van de plannen. Klimaatadaptief, met extra aandacht voor de wateropgave en biodiversiteit, maar ook vooral gericht op ontmoeten ontspannen, bewegen en sporten.

17 september 2020
AANBESTEDING ZORGWONINGEN SCHIEBROEK
Voor opdrachtgever Middin hebben we een woon-zorgcomplex ontworpen met 34 wooneenheden en 4 gezamenlijke woonkamers. Het gebouw is gepland aan de Meidoornsingel in Schiebroek-Rotterdam, verankerd in deze wederopbouw wijk. De aannemer voor dit project is zojuist geselecteerd: Van Zanten Bouw uit Vlaardingen. Start bouw is voorzien in maart 2021.

Project in samenwerking met www.planetlabarchitecture.com en www.gripstudio.eu

18 augustus 2020
OPDRACHT SPORTZAAL MET CLUBHUIS
We zijn heel blij met de opdracht voor sportzaal met verenigingsgebouw voor basketbal vereniging ‘The Green Eagles’. Een krachtig pleidooi voor gebouwen en woonomgevingen die beweging stimuleren.

24 juli 2020
BRIANT COLLEGE IN UITVOERING
De werkzaamheden aan het Briant College gaan in de zomerperiode gewoon door. Het betreft een ingrijpende interne herschikking van ruimtes aangevuld met een nieuwbouw gedeelte van circa 1000 m2.

Het is het sluitstuk van de nieuwe Speciaal Onderwijs Campus in Arnhem, waar we eerder al een sporthal en basisschool realiseerden. Eindoplevering is gepland in februari 2021.

23 juni 2020
PUBLICATIE ‘DE SCHOOL VAN MORGEN’
Op 23 juni is het boek ‘Samenwerken aan de School voor Morgen. Inspiratieboek 2015-2020’ verschenen. Een vuistdik overzicht van meer dan 500 pagina’s met goede voorbeelden van onderwijsgebouwen die in de afgelopen 5 jaren zijn gerealiseerd. Daarbij ook twee van onze projecten: Zonnehof Scholen in Duivendrecht en De Ommezwaai in Arnhem.

Een inspirerend boek met prachtige foto’s en interessante teksten, dat toekomstige opdrachtgevers wil stimuleren om mooie en duurzame scholen te bouwen, die goed werken voor de toekomstige generaties gebruikers.

7 april 2020
SCHOOL EN SPORTHAL WACHTEND OP INGEBRUIKNAME
De eerste twee gebouwen van onze scholencampus in Arnhem zijn nagenoeg gereed: Sporthal en basisschool De Ommezwaai. De corona crisis zorgt voor een surreëel beeld van onderwijsgebouwen (nog) zonder kinderen.

5 februari 2020
REALISATIE BRIANT COLLEGE
Het laatste gebouw van onze scholen campus in Arnhem is wat betreft realisatie wellicht het meest complex. Het betreft een ingrijpende interne verbouwing, aangevuld met een compacte uitbreiding. Het schoolgebouw blijft ondertussen gewoon in gebruik, wat heeft geleid tot een uitgekiende fasering van de bouwwerkzaamheden.

Afgelopen periode is gebruikt om het ontwerp samen met opdrachtgever, adviseurs en aannemers verder uit te werken. Inmiddels zijn we zover dat de uitvoeringswerkzaamheden gepland gaan worden. De gefaseerde realisatie is in handen van aannemer Marku Bouw en wordt voorzien vanaf na de meivakantie.

2 februari 2020
VOORONTWERP SPORTZAAL SPORTLAAN GEPRESENTEERD
De opgave betreft twee sportzalen met clubhuis en bijbehorend parkeerterrein. Nadrukkelijk is een zo groot mogelijke duurzaamheid samen met de landschappelijke inpassing onderdeel van de ontwerpopgave. Een compact gebouw met een bepaalde elegantie dat probeert aan te zetten tot beweging en ontmoeting.

Het project is ontworpen in opdracht van gemeente Maassluis, voor het Revius Lyceum en basketbalvereniging The Green Eagles.

30 januari 2020
SPORTHAL ARNHEM


23 januari 2020
OPDRACHT MAASSLUIS MAATSCHAPPELIJK ERF
Om de nieuwe wijk ‘Wilgenrijk’ in Maassluis te completeren, wordt in het hart van de wijk een gemengd maatschappelijk voorzieningencluster voorzien. Het moet een belangrijke ontmoetingsplek worden waarin wonen, werken, een integraal kind centrum en maatschappelijke functies één geheel gaan vormen. Met de ambitie om van dit gebied een ‘blue zone’ te maken. Een gezonde leefomgeving: fysiek, sociaal en mentaal.

Centraal staat de vraag hoe een ensemble van bestaande- en nieuwe gebouwen hier samen met een uitgesproken groene omgeving tot een ruimtelijk samenhangend, kleinschalig en in de wijk verankerde Maatschappelijk Erf kunnen worden getransformeerd.

Samen met Brink Architectuur en Stedenbouw zijn we in opdracht van ontwikkelmaatschappij Wilgenrijk begonnen met de werkzaamheden.

www.atelierbrink.nl

17 januari 2020
BASISSCHOOL DE OMMEZWAAI BIJNA GEREED


13 januari 2020
BLOKPOELSCHOOL DEFINITIEF ONTWERP AFGEROND
Deze BENG basisschool voor speciaal onderwijs is ontworpen met bijzondere aandacht voor gezondheid, bewegen en buiten spelen. Het hier gegeven onderwijs is gebaseerd op structuur, flexibiliteit en het vinden van de juiste balans tussen in- en ontspanning. Stilzitten in een schoolbank is geen vanzelfsprekendheid en dit vraagt veel van de leerlingen. Door een intensief sportprogramma, zoals judo, sport en buiten spelen worden de leerlingen hierbij ondersteund.

De vorm en het volume van het gebouw voegen zich in de bestaande omgeving van rechtkantige gebouwen. Met een karakteristieke, verbijzonderde kopgevel toont de school zich aan de hoofdroute door de wijk. Het gebouw is robuust en alzijdig in baksteen gematerialiseerd, met oog voor de klassieke architectonische principes die ook door architect Dudok, de beroemde stedenbouwkundige van de wijk, werden gehanteerd. De hoofdmassa is van lichtgele baksteen met aangezette, terug liggende horizontale voegen waardoor het gebouw een horizontale verfijning krijgt.

2 juli 2019
VOORONTWERP BLOKPOELSCHOOL GEPRESENTEERD
Vandaag is het Voorontwerp voor deze nieuwe school afgerond. Het wordt een basisschool gebouw in twee bouwlagen met 11 groepsruimtes, een kooklokaal en technieklokaal. De multifunctionele ruimte met de gymzaal en de bibliotheek vormen de ruggengraat waarlangs de lokalen zijn geordend. De volgende fase zal worden gestart na de zomervakantie.

17 juni 2019
WORKSHOP SPEELPLEIN 'DE OMMEZWAAI'
Het schoolplein lijkt dikwijls vooral gezien te worden als een ruimte waar kinderen hun pauzes doorbrengen en waarop leerkrachten hooguit als ‘pleinwacht’ aanwezig zijn. Zo niet bij basisschool voor speciaal onderwijs ‘De Ommezwaai’. Hier wordt in navolging van wetenschappelijk onderzoek en eigen expertise veel belang gehecht aan buiten spelen, natuurspelen en bewegend leren.

Samen met een werkgroep van enthousiaste en kundige leerkrachten hebben we een prachtig ontwerp gemaakt voor deze buitenruimten rondom de nieuwe school. Het ruimtelijk ontwerp en didactische doelen zijn hierbij hand in hand gegaan. Het schoolplein wordt daarmee een belangrijk en integraal onderdeel van het schoolleven.

#bewegend leren #natuurspelen #spelaanleidingen #ontmoeten, chillen, klimmen, panna