WILGENRIJK
Masterplan voor een 'Maatschappelijk Erf' in Maassluis
 

Om de nieuwe woonwijk Wilgenrijk te completeren wordt door ontwikkelmaatschappij Wilgenrijk een Maatschappelijk Erf met verschillende maatschappelijke functies ontwikkeld in Maassluis. Het kenmerkende aan de locatie is de aanwezigheid van verschillende historische gebouwen en landschappelijke elementen zoals de sloten met wilgen, dijken en bomenrijen. Op deze plek zal de groene omgeving samen met historische en nieuwe gebouwen worden getransformeerd tot een Maatschappelijk Erf voor Buitengoed Het Wilgenrijk. Een gemengd maatschappelijk voorzieningencluster dat een belangrijke ontmoetingsplek moet worden.

In het stedenbouwkundig plan wordt programma toegevoegd voor o.a. een basisschool, kindcentrum en beweeg- en gezondheidscentrum. Hoofdthema’s zijn: kleinschaligheid, natuurvriendelijk, blauwe zone en verankering op de plek. 

Opdrachtgever:
Wilgenrijk bv
Architect:
Theo Kupers Architecten i.s.m. Brink Architectuur en Stedenbouw
Team:
Theo Kupers en Liesbeth Brink, Iris van Velzen, Mathijs Boersma, Esra Ozel

Het Maatschappelijk Erf wordt het publieke hart van de nieuwbouwwijk.
De bestaande gebouwen op de locatie vormen een waardevol ensemble met specifieke karakteristieken.
Wilgenrijk heeft een ambitie om het Maatschappelijk Erf tot een zogenoemde ‘blue zone’ te maken: Een gezonde leefomgeving: fysiek, sociaal en mentaal.
Kern van de opgave voor het stedenbouwkundig plan is om een gemengd maatschappelijk voorzieningencluster te maken dat een belangrijke ontmoetingsplek voor de omliggende buurten kan worden.
Het Maatschappelijk Erf is een compositie van historische en hedendaagse gebouwen en landschappelijke elementen. Een voor fietsers en voetgangers doorwaadbaar gebied met beperkte toegankelijkheid voor de auto.
De verschillende groene erven en hoven, elk met hun eigen karakter, invulling en aangrenzend programma geven samen ruimte voor een zeer gevarieerd gebruik van de openbare ruimte. Het gebruik van de hoven is eerder complementair dan concurrerend.
Bestaande en nieuwe gebouwen krijgen samenhang door toepassing van gedifferentieerde volumes en kapstructuren.
De binnenwereld van de gebouwen is georiënteerd op de natuurlijke omgeving.

  Wilgenrijk (PDF) >