SCHOLENCAMPUS ARNHEM
Twee scholen voor speciaal onderwijs (SO en VSO), met sporthal en natuurlijke sport- en speelpleinen. 6.750 m2
 

Het project bestaat uit drie vrijstaande onderwijsgebouwen die samen met het landschap en de terreininrichting één eenheid vormen. Door de opzet in losse gebouwen zijn de zelfstandigheid en eigen identiteit van de verschillende organisaties gegarandeerd, terwijl samenwerking wordt gestimuleerd. De inrichting van het terrein is nauw afgestemd op zowel een veilige afhandeling van het halen en brengen met busjes, als het spelen en ontmoeten van de leerlingen.

Dat alles speelt zich af in een zeer natuurlijke setting van nieuw aangeplante bomen en beplantingen, die niet alleen de ecologische structuren versterkt, maar tevens dienst doet voor buiten leren en spelen. Het sportgebouw wordt buiten schooltijden gebruikt door de wijk, evenals het sportplein dat ervoor is gesitueerd. De landschappelijke inrichting zowel als de sportieve inrichtingen hebben als doel om de verankering van het project in de wijk te versterken. Deze sluiten daarom aan op bestaande landschappelijke- en sportieve structuren.

De Ommezwaai is een basisschool bestaande uit 14 groepsruimten verdeeld over twee bouwlagen, georganiseerd rondom een centraal gelegen aula. 

Briant College is een school voor speciaal voortgezet onderwijs en bevindt zich in een bestaand gebouw dat wordt uitgebreid en intern gereorganiseerd. 

De Sporthal bestaat uit drie gymzalen die tot één grote zaal geschakeld kunnen worden. De ruimtelijke organisatie is zeer compact en efficiënt. 

Opdrachtgever:
De Onderwijsspecialisten, Arnhem
Gebruikers:
De Ommezwaai (SO), Briant College (VSO), Sportbedrijf Arnhem (Sporthal)
Architect:
Theo Kupers Architecten
Team:
Theo Kupers met Iris van Velzen, Esra Ozel, Yiyi Chen, Mateo Garcia Lopez, Avgi Iordanidou,
Luana Scandurra, Madeleine Mans, Hannelore Thomas, Harm Janssen, Joeri Bellaard
Constructeur:
Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
Adviseur installaties:
S2H
Adviseur bouwfysica:
DGMR, Arnhem
Fotografie:
Roos Aldershoff