SCHOLENCAMPUS SCHUYTGRAAF
Onderwijsgebouw voor VSO en SO in Arnhem. 7.000 m2
 

Twee verschillende scholen voor speciaal onderwijs (Cluster IV) bevolken het gebouw. Het voor het onderwijs bedoelde sportdomein van drie gymzalen is uitermate geschikt om -buiten schooltijden- ook door buitenstaanders gebruikt te worden. Dit versterkt de sociale verankering van het gebouw in de wijk.

De huisvesting van verschillende programma’s in één gebouw heeft belangrijke voordelen op organisatieniveau; Meervoudig gebruik, schaalvergroting en het kunnen delen van kennis en voorzieningen door de verschillende organisaties. Het gebouw wordt hiermee flexibel en toekomstbestendig. 

Belangrijk onderwijskundig uitgangspunt is, dat er een duidelijke scheiding tussen de twee scholen wordt gerealiseerd. Het maakt de verschillende leeromgevingen herkenbaar en kleinschalig. De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs betekent dan dat leerlingen in een ècht andere omgeving terecht komen. Iedere school is mede daardoor van buiten herkenbaar. Het ruimtelijk programma wordt in één compacte bouwmassa opgenomen. Om zoveel mogelijk ‘ogen op het maaiveld’ te garanderen -waarmee een basis gelegd wordt voor een veilige buitenruimte- zal het gymzalen programma op de verdieping gepositioneerd worden. 

Bijzonder veel aandacht wordt besteed aan de energiezuinigheid en exploitatievriendelijkheid.

Opdrachtgever:
De Onderwijsspecialisten, Arnhem
Gebruikers:
Briant College: Voortgezet speciaal Onderwijs | De Ommezwaai: Speciaal Basis Onderwijs
Architect:
Theo Kupers Architecten
Team:
Theo Kupers met Perry Klootwijk, Madeleine Mans, Marta Nowotarska, Mar Muñoz Aparici
Constructeur:
Van Rossum Rotterdam
Adviseur installaties:
DGMR Arnhem
Adviseur bouwfysica:
DGMR Arnhem

Een duurzaam, energiezuining en gezond schoolgebouw.
Het V.S.O. met een meer volwassen uitstraling.
Een kleinschalig gebouwdeel voor het S.O.
Een eigen wereld voor de V.S.O. leerlingen.
Een kleinschalig, geborgen interieur voor de basisschool leerlingen.